تورنومنت خورشید طلایی
برای شرکت در تورنومنت تنها کافی است در حداقل یکی از بازی های منتخب ده دور بازی کنید و یکی از برندگان جایزه 3 میلیاردی ما باشید
بازی های این تورنومنت
قوانین تورنومنت
   1- تورنومنت تنها برای بازی با مبلغ واقعی است
   2- حداقل مبلغ شرط 2000 تومان است. شرکت کنندگان با امتیاز بیشتر در صدر جدول امتیازات نمایش داده خواهند شد.
   3- به ازای هر هزار تومان بازی یک امتیاز دریافت خواهید کرد، مجموع امتیازات شما در جدول امتیازات به همان اندازه افزایش خواهد یافت.
   4- نحوه محاسبه امتیاز تورنومنت هفتگی:
   • به ازای هر 1000 تومان که بازی کرده اید 1 امتیاز
   • به ازای هر روزی که در تورنومنت روزانه شرکت کرده و حداقل ده دور بازی کرده اید 200 امتیاز
   • در صورت اول شدن در تورنومنت روزانه 2000 امتیاز
   • جمع امتیازات بالا، امتیاز شما در تورنومنت هفتگی را تشکیل می دهد
   5- جایزه کلی تورنومنت 3 میلیارد تومان می باشد.
   6- اگر امتیاز دو یا تعدادی از کاربران یکسان باشد کاربری که زودتر به آن امتیاز رسیده است جایگاه بالاتری خواهد داشت.
   7- جوایز تورنومنت به صورت مبلغ قابل برداشت به حساب برندگان واریز خواهد شد.
   8- پروایدر این حق را دارد که در صورت بروز هرگونه مشکل فنی به هر دلیل تورنومنت را ملغی نموده و بدون پرداخت جایزه تورنومنت را به پایان برساند.
   9- در صورتی که تبانی یا تقلب کاربر یا کاربرانی مسجل شود پروایدر این حق را دارد که امتیازات آن ها را حذف کرده و جایزه بازیکن خاطی را پرداخت نکند.

جدول امتیازات و جوایز با شروع تورنومنت در بازی های تورنومنت قابل مشاهده خواهند بود.

جوایز روزانه
از رتبه تا رتبه هر جایزه
1 1 6,000,000 تومان
2 2 4,000,000 تومان
3 3 1,250,000 تومان
4 4 1,000,000 تومان
5 10 625,000 تومان
11 40 150,000 تومان
41 100 75,000 تومان
جوایز هفتگی
از رتبه تا رتبه هر جایزه
1 1 40,000,000 تومان
2 2 20,000,000 تومان
3 3 12,000,000 تومان
4 4 8,000,000 تومان
5 10 4,000,000 تومان
11 50 1,000,000 تومان
51 100 600,000 تومان
101 150 320,000 تومان
151 200 200,000 تومان