بونوس هفتگی کازینو زنده
با اولین شارژ حساب کاربریتان در هر هفته (یکشنبه تا یکشنبه) 100% بونوس کازینو زنده دریافت نمایید

نحوه استفاده از این بونوس

پس از دریافت این بونوس و فعال کردن آن از قسمت بونوس ها نکات زیر را برای استفاده صحیح از بونوس رعایت نمایید.

1- شما میبایست مبلغ بونوس خود را به مقدار 5 برابر مبلغ بونوس اولیه خود در بازی های مشخص شده ی بونوس گردش بدهید.

برای مثال: در صورتی که 100 هزار تومان بونوس دریافت کرده اید، پس از فعال سازی میبایست 500 هزار تومان این مبلغ را گردش داده تا موجودی بونوس باقی مانده شما به موجودی اصلی شما واریز گردد.

2- در صورتی که مبلغ موجودی بونوس شما قبل از 5 بار گردش به اتمام برسد، شما میبایست بونوس را به صورت دستی لغو نمایید تا قادر به استفاده بونوس های دیگر خود باشید.

3- حداکثر مبلغ برد 2.5 برابر مبلغ بونوس می باشد.

برای مثال در صورتی که مبلغ باقی مانده در موجودی بونوس شما 1.500.000 تومان پس از گردش لازم باشد و مبلغ ابتدایی بونوس شما 100.000 تومان، تنها مبلغ 250.000 تومان به موجودی اصلی شما افزوده خواهد شد.


نکات مهم!

1- برای دریافت بونوس، باید حداقل مبلغ شارژ برای حساب های تومانی 100 هزار تومان ، و برای حساب های دلاری 5 دلار باشد.

2- درصورتی که مبلغ شارژ اولیه کمتر از مبالغ تعیین شده باشد، بونوس تعلق نخواهد یافت.

3- حداکثر مبلغ دریافتی در این نوع بونوس برای حساب های تومانی 1.000.000 تومان و برای حساب های دلاری 25 دلار میباشد.

4- بازی های مجاز برای هر بونوس را میتوانید در قسمت اطلاعات بیشتر همان بونوس مشاهده نمایید.

5- هر بونوس باید به صورت جداگانه توسط خود کاربر از قسمت بونوس ها فعال شود.

6- وقتی بونوسی فعال باشد و وارد بازیهای منتخب آن بونوس شوید در ابتدا فقط موجودی بونوس شما برایتان نمایش داده و قابل استفاده خواهد بود. در صورت اتمام مبلغ بونوس به صورت خودکار موجودی اصلی حساب کاربری شما فعال میگردد .

7- در حساب های ریالی، اولین شارژ روز بایستی ریالی باشد، در غیر این صورت برای آن روز بونوسی به شما تعلق نمی گیرد.

8- برای مشاهده لیست بازی ها، فعال سازی بونوس ها و ... به قسمت بونوس های حساب کاربری خود مراجعه نمایید